Vedení společnosti

Vedení společnosti

Daniel Čapek

Generální ředitel

Generální ředitel je odpovědný za vrcholové řízení celé organizace, jednání jménem společnosti a za reprezentaci společnosti navenek.

Daniel Čapek zahájil svou kariéru ve firmě v roce 1996.

Tomáš Kopřiva

Ředitel Business Development

Má na starosti dlouhodobý rozvoj společnosti Sodexo v nových oblastech jako je motivace obchodních partnerů, služby pro veřejnou správu a další. Odpovídá za prohlubování pozitivního vnímání společnosti na trhu.

Ve firmě působí od roku 2007.

Bedřich Krejčí

IT a provozní ředitel

Oddělení IT zodpovídá za správu a řízení veškerých dat a informací ve společnosti. S tím souvisí budování a správa potřebné technologické a aplikační infrastruktury včetně podpory jejích uživatelů. Oddělení svou činností podporuje všechny procesy společnosti tak, aby přinášely co nejvyšší přidanou hodnotu pro zákazníka.

Bedřich Krejčí působí ve firmě od roku 2010.

Bogdan Bota

Finanční ředitel

Oddělení financí řídí procesy tvorby, správy a kontroly rozpočtů, daňové agendy a reportingu. Aktivně se podílí na vyhodnocování projektů a je součástí rozhodovacích procesů strategického rozvoje společnosti. Je klíčovým partnerem v komunikaci s bankovním sektorem a státní správou.

Bogdan zahájil svou kariéru v Sodexo v roce 2004.

Štěpán Tůma

Štěpán Tůma

Marketingový ředitel

Má na starosti marketingovou a produktovou strategii společnosti. Odpovídá za podporu komerčních aktivit společnosti.

Štěpán zahájil svou kariéru ve firmě v roce 2016.

Markéta Faltusová

Markéta Faltusová

Personální ředitelka

Personální oddělení zodpovídá za komplexní řízení procesů v oblasti lidských zdrojů, a to konkrétně v oblasti náboru, rozvoje, hodnocení, odměňování a interní komunikace.

Markéta zahájila svou kariéru ve firmě v roce 2016.

Petr Novák

Petr Novák

Obchodní ředitel

Obchodní úsek je odpovědný za obchodní aktivity a rozvoj firmy z hlediska prodeje vybraných produktů. Na druhé straně je také rozhodujícím činitelem při uspokojování potřeb klientů a provozoven. Součástí obchodního úseku je oddělení péče o zákazníky.

Petr zahájil svou kariéru ve firmě v roce 2016.

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra