Informační brožura Sodexo

Zdraví a bezpečnost lidí je nejvyšší prioritou Sodexo

Published on : 6.3.20
 • Sodexo přijímá opatření k minimalizaci rizik nákazy. S ohledem na nedávnou eskalaci situace okolo nemoci Covid-19 v řadě zemí koordinuje Sodexo své obchodní aktivity a pandemické plány tak, aby zaměstnanci a zákazníci byli co nejvíce chráněni.

  Situace v Sodexo ČR je stabilní a pod kontrolou. Vedení společnosti vytvořilo krizový tým pro řešení mimořádných událostí. Členové týmu komunikují každý den s provozním restaurace a monitorují situaci okolo nákazy. Sodexo posiluje a striktně dodržuje pravidla pro manipulaci s potravinami, osobní hygienu, prevenci a kontrolu infekcí u všech členů pracovních týmů.

  Zaměstnanci i provozovny podléhají zvýšeným interním kontrolám hygienických podmínek, zaměstnanci jsou dále povinni dodržovat zvýšené hygienické předpisy, pracovníci často čistí a dezinfikují předměty a materiály, se kterými přijdou do styku samotní strávníci, provozovny jsou zásobeny zvýšeným přídělem sanitárních potřeb. V Sodexo platí zákaz zahraničních i tuzemských služebních cest a společnost nabádá ke zvážení soukromých cest do rizikových oblastí. Zaměstnancům je nařízena karanténa, pokud se vrátí z rizikových zemí a jsou vyzýváni, aby se vyhýbali kontaktu s nemocnými lidmi.

  Vzhledem k nedávné eskalaci situace Covid-19 v řadě zemí koordinuje Sodexo svůj pandemický plán ve všech zemích, kde působí, aby podpořila a chránila své zaměstnance a zákazníky.
  Zdraví a bezpečnost zaměstnanců a zákazníků Sodexo je naší nejvyšší prioritou.
  Společnost Sodexo posílila stávající pravidla pro bezpečnost potravin, osobní hygienu a monitoring případných infekcí, aby minimalizovala riziko šíření tohoto viru nebo jakéhokoli jiného viru.

  Sodexo také zakazuje veškeré nepodstatné služební cesty až do odvolání jako preventivní opatření.

  Lokální pracovní skupiny aktivně řídí komunikaci s našimi klienty od prvního náznaku nákazy a zajišťují tak kontinuitu podnikání a bezpečnost zaměstnanců i zákazníků ve všech zemích, kde působíme.