Příběhy úspěšných kolegů – Služby u klienta

Dagmar – District Manager

Dagmar – District managerProvoz Jitex Písek jsem velice dobře znala, protože jsem na provoze pracovala už od roku 1992 na různých pozicích. Od roku 2001 jsem postoupila do funkce manažera provozu. Tato práce mě velmi bavila, hledala jsem nové vývozy a tím zvyšovala profitabilitu provozu. Od roku 2006 jsem zároveň zastávala pozici distrikt manažera, zodpovídala jsem za další čtyři provozy. V roce 2009 se můj distrikt rozrostl o další provozy, včetně služeb FM ve čtyřech bankách.

V roce 2010 jsem se „přesunula“ do kraje Vysočina na provozy Bosch, kde zastávám pozici distrikt manažera do dnešního dne. Od dubna 2013 opět zodpovídám za provozy v jižních Čechách.

Ve firmě jsem velmi spokojená, práce mě baví, přináší mi stále nové výzvy, poznávám nové lidi.

Mojí motivací je spokojenost zákazníků a klientů. V současné době mám velký osobní cíl, naučit se dobře anglicky.

Firma Sodexo mi už třináctým rokem umožňuje osobní růst, díky firmě jsem poznala nové lidi, kolegy a v mnoha případech i nové kamarády. Jsem v zaměstnání velice spokojená, práce s lidmi mě naplňuje.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com