Služby pro kvalitní život

Naše pojetí poskytování služeb klientům je postaveno na originálním a jedinečném konceptu. To je právě to, co značku Sodexo tolik odlišuje od konkurence. A v kombinaci s nejrůznějšími schopnostmi a dovednostmi našich zaměstnanců je Sodexo jedinou společností, která integruje kompletní nabídku inovativních služeb založenou na více než 100 různých profesích.

Protože kvalita života hraje roli v mnoha oborech činností, nabízíme naše služby v širokém spektru odvětví. Jsme jediná společnost na světě, která může nabídnout našim klientům komplexní služby jak v rámci divize Sodexo - Služby u klienta, tak v rámci divize zaměstnaneckých benefitů Sodexo Benefity ve více než 80 zemích světa.


Sodexo - Služby u klienta

Komplexní integrovaná řešení Sodexo zahrnují širokou škálu služeb od recepce, sterilizace zdravotnických zařízení, úklid, stravování až po vězeňskou rehabilitaci. Naše služby nabízíme v těchto segmentech: Průmysl a administrativa, Zdravotnictví, Nápravná zařízení, Vzdělávání, Armáda, Senioři, Sport a volný čas a Odloučená pracoviště.

Sodexo Benefity

Sodexo je světový lídr v motivačních řešeních. Pracujeme s více než 375.000 společnostmi v 32 zemích světa a motivujeme tak přes 25 miliónu lidí. Nabízíme řadu zaměstnaneckých benefitů včetně stravenek, volnočasových benefitů, systému Cafeteria, dárkových poukázek a řešení pro motivaci externích partnerů. Navrhujeme svým klientům benefitové programy. Pomáháme je spravovat a komunikovat a dodáváme jejich obsah na míru.

Služby pro vás i váš domov (Personal & Home Services)

V poslední době si všímáme zvyšující se potřeby jednotlivců nalézt optimální skladbu pracovního a soukromého života tak, aby se oběma mohli věnovat naplno.
Proto Sodexo zařazuje do svého portfolia služby pro zlepšování kvality osobního života, jako je péče o děti, osobní asistent (concierge služby) nebo asistence a služby pro osoby odkázané na pomoc druhých.

Tato služba není v současné době v České republice nabízena.

Kvalita života jednotlivců a výkon společnosti

Kvalita života je dnes uznávána jako velmi důležitý faktor, ovliňující spokojenost jednotlivců. Ta se pozitivně promítá do výkonu společnosti, ve které jako zaměstnanci pracují. V důsledku globálních hospodářských a společenských změn se mění také potřeby našich klientů.
Tyto potřeby rozdělujeme do třech hlavních faktorů, které ovlivňují výkonnost společnosti:

  • lidé, zvyšování jejich spokojenosti a angažovanosti v práci,

  • procesy, zvyšování jejich efektivity a celkové výkonnosti,

  • infrastruktura a vybavení, s cílem maximalizovat její využití, zvýšit spolehlivost a napomáhat k atraktivnějšímu prostředí pro život a práci.

Naše zkušenosti s více než 75ti miliony zákazníků denně nám umožňují rozvíjet naše služby zlepšující kvalitu života jednotlivců, zvyšovat jejich motivaci a efektivitu a tím pomáhat našim klientům – společnostem a organizacím k lepším výkonům ... každý den.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo - integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o. (Sodexo s.r.o.)
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4

tel.: +420 222 533 333
tel.: +420 222 533 801
e-mail: anna.kolomaznikova@sodexo.com

 

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra