Poukázka Asistence Pass

Poukázka Asistence Pass slouží k nepeněžní výplatě dávek v hmotné nouzi ve smyslu § 43 (4) zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Poukázku Asistence Pass nelze použít k úhradě alkoholu a tabákových výrobků a nelze ji směnit za hotovost. Poukázka Asistence Pass tedy významným způsobem přispívá ke správnému využití sociálních dávek.


Stanovisko GŘ ÚP ČR  k využívání poukázek pro osoby v hmotné nouzi v lékárnách

  • pro osoby v hmotné nouzi jsou ze zákona dostupné léky bez doplatku (tedy hrazené celé z veřejného zdravotního pojištění; Státní ústav pro kontrolu léčiv nabízí na svých webových stránkách http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php) možnost vyhledání léku se stejně účinnou léčivou látkou, který je bez doplatku pacienta = každý lék musí mít ze zákona náhradu bez doplatku, v tomto případě je nutná spolupráce ošetřujícího a revizního lékaře

  • pokud celková částka uhrazená pojištěncem za započitatelné regulační poplatky a doplatky na léčivé přípravky překročí v kalendářním roce stanovený limit (5 000 Kč u pojištěnců do 18 let a nad 65 let 2 500 Kč), je příslušná zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je limit překročen

  • v lékárnách lze poukázky uplatnit na koupi lékárenského zboží (např. teploměr, dětské pleny), speciálních potravin (např. bezlepkové, bezlaktózové, diapotraviny), drogistického zboží apod.

  • poukázky nelze uplatnit na koupi léků (cílem je zamezit nevyužívání dávky k pokrytí základních životních potřeb; obdoba vyloučení nákupu alkoholu a cigaret)

  • poukázky nelze uplatňovat v optikách

  • jestliže klient užívá pravidelně léky s doplatkem, je na tuto skutečnost reagováno při stanovení formy výplaty dávky tak, že se věcná forma výplaty poukázkou nepoužije

  • při výpadku léku bez doplatku je možné přiznat dávku mimořádná okamžitá pomoc v hotovosti – viz stanovisko veřejného ochránce práv z 6. 5. 2013: Jestliže z vyjádření ošetřujícího lékaře plyne, že nelze předepsat léky bez doplatku, je možné poskytnout na úhradu doplatků na léky mimořádnou okamžitou pomoc, pokud je částka na doplatky na léky vysoká a klient ji nemůže hradit z příspěvku na živobytí