Poukázka Asistence Pass

Poukázka Asistence Pass slouží k nepeněžní výplatě dávek v hmotné nouzi ve smyslu § 43 (4) zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Poukázku Asistence Pass nelze použít k úhradě alkoholu a tabákových výrobků a nelze ji směnit za hotovost. Poukázka Asistence Pass tedy významným způsobem přispívá ke správnému využití sociálních dávek.


Stanovisko GŘ ÚP ČR  k využívání poukázek pro osoby v hmotné nouzi v lékárnách

  • v lékárnách lze poukázky uplatnit na koupi lékárenského zboží (např. teploměr, dětské pleny), speciálních potravin (např. bezlepkové, bezlaktózové, diapotraviny), drogistického zboží apod.

  • poukázky nelze uplatnit na koupi léků (cílem je zamezit nevyužívání dávky k pokrytí základních životních potřeb; obdoba vyloučení nákupu alkoholu a cigaret)

  • poukázky nelze uplatňovat v optikách