Poukázka Asistence Pass

Poukázka Asistence Pass slouží k nepeněžní výplatě dávek v hmotné nouzi ve smyslu § 43 (4) zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Poukázku Asistence Pass nelze použít k úhradě alkoholu a tabákových výrobků a nelze ji směnit za hotovost. Poukázka Asistence Pass tedy významným způsobem přispívá ke správnému využití sociálních dávek.

Výhody poskytování poukázek Asistence Pass klientům Úřadu práce, resp. dalších institucí a organizace 

  • Použití poukázek Asistence Pass je administrativně jednoduché a pomáhá lépe pracovat s příjemci sociálních dávek.

  • Poukázky Asistence Pass zajišťují správné využití sociálních dávek.

  • Použití poukázek Asistence Pass zjednodušuje nepeněžní výplatu sociálních dávek.

  • Díky elektronickému zpracování poukázek Asistence Pass je možné vytvářet statistiky jejich využití.

  • Spol. Sodexo provozuje telefonní infolinku, na které jsou zodpovídány otázky klientů týkající se poukázek Asistence Pass.

Poukázky Asistence Pass je možné objednat na http://www.poukazky-online.cz