Nápravná zařízení

Vlády po celém světě hledají efektivní způsoby jak předejít recidivě a podpořit vězně v jejich rehabilitaci. S tímto záměrem Sodexo navrhuje, řídí a poskytuje služby ve vězeních a nápravných zařízeních.

Podpora rehabilitace

Etická kritéria

Sodexo se celosvětově zavazuje k podporování a šíření demokratických hodnot jako jsou základní lidská práva a rovné příležitosti pro každého, bez ohledu na jeho původ nebo vyznání.

Prevence recidivy

Opakované přestupky jsou po propuštění z vězení velkým rizikem. Specifické programy, které ve vězeních a nápravných zařízeních nabízíme, mají za cíl snížit míru recidivy.

Odborný trénink

Osvojení si pracovních dovedností je klíčové pro úspěšný návrat do společnosti. Pomáháme vězňům naučit se v průběhu výkonu trestu novým řemeslům a stanovit si ambiciózní a reálné pracovní cíle po jejich propuštění na svobodu.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com