Nápravná zařízení

Vlády po celém světě hledají efektivní způsoby jak předejít recidivě a podpořit vězně v jejich rehabilitaci. S tímto záměrem Sodexo navrhuje, řídí a poskytuje služby ve vězeních a nápravných zařízeních.

Reference

Například ve Francii Sodexo poskytuje své služby celkem ve 34 věznicích. Mezi poskytované služby patří:

  • Stravování

  • Úklid

  • Doplňkový prodej

  • Údržba budov a zařízení
    Doprava

  • Školení

  • Zaměstnávání po propuštění

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com