Senioři

Dochází ke zvyšování průměrné délky života a stárnutí naší populace. Dohlížíme na blaho seniorů ve specializovaných zařízeních nebo jejich domovech a každý den jim poskytujeme potřebnou péči.

Každodenní podpora

Zdraví

V západních zemích vyvolává stárnutí populace velkou potřebu zdravotní péče. Chronické i akutní bolesti a nemoci mají za následek ztrátu nezávislosti, která může být minimalizována každodenními pečovatelskými službami.

Podpora nezávislosti

Každodenní život seniorů je překážkovou drahou. Často ztrácejí ponětí o čase, což je zbavuje mnoha schopností. Jejich závislost můžeme snížit zapojením do stimulujících aktivit dávajících jejich životu důstojnost.

Klid pro rodinu

Udržení úzkých rodinných vazeb je prioritou, když se lidé odstěhují ze svého domova. Rodiny mají zpravidla obavy o zdraví svých blízkých a potřebují být každý den ujišťováni a informováni o jejich zdravotním stavu. Zaměstnanci Sodexo mají v tomto kontextu velmi důležitou roli.

Vyvážená strava

Stravování má pro seniory více významů. Vedle toho, že je pro ně zdrojem energie, má důležitou roli jako součást léčby. Pokrmy musí být uzpůsobeny potřebám a chutím každého jednotlivce a při tom respektovat příslušná dietní omezení.

Podívejte se na prezentaci o adekvátní výživě senorů.

PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Projekt pro lepší budoucnost

Sodexo se zavázalo významně přispět k podpoře celosvětově udržitelného rozvoje. Podívejte se na náš Projekt pro lepší budoucnost.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com