Senioři

Dochází ke zvyšování průměrné délky života a stárnutí naší populace. Dohlížíme na blaho seniorů ve specializovaných zařízeních nebo jejich domovech a každý den jim poskytujeme potřebnou péči.

Reference

Stravování pro seniory, Město Opočno

  • Dovoz stravy pro Domov pro seniory Jitřenka, LDN, Domov Dědina a Pečovatelskou službu v Opočně

  • Spolupráce od roku 2004

Městské středisko sociálních služeb Oáza, Nové Město n. Metují

  • Zajišťujeme dovoz stravy pro Domov pro seniory a Pečovatelskou službu Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují

  • Spolupráce od roku 2012

Domov pro seniory Zlaté slunce, Ostrava

  • Zajišťujeme dovoz stravy pro Domov pro seniory Zlaté slunce v Ostravě – Zábřehu

  • Spolupráce od roku 2014

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com