Senioři

Dochází ke zvyšování průměrné délky života a stárnutí naší populace. Dohlížíme na blaho seniorů ve specializovaných zařízeních nebo jejich domovech a každý den jim poskytujeme potřebnou péči.

Služby na míru

Odborný personál

Ačkoliv pokrok medicíny může prodloužit život seniorů, nemůže zabránit zhoršování jejich fyzického stavu. V zařízeních s pečovatelskou službou tak neustále roste potřeba specializovaných profesionálů.

Zodpovědné získávání zdrojů

Ochrana životního prostředí je každodenním závazkem Sodexo. Podporujeme využívání surovin od lokálních dodavatelů. Naše podnikání přispívá k lokálnímu i regionálnímu ekonomickému rozvoji a pomáhá snižovat škodlivé emise, které jsou důsledkem přepravy zboží.

Údržba

Údržba zařízení a jeho okolí je nutná pro zajištění přívětivého a bezpečného prostředí pro ty, kteří v něm žijí. Činnosti s tím související proto představují významnou část našich provozních rozpočtů.

PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Projekt pro lepší budoucnost

Sodexo se zavázalo významně přispět k podpoře celosvětově udržitelného rozvoje. Podívejte se na náš Projekt pro lepší budoucnost.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com