Zdravotnictví

Na celém světě pomáháme našim klientům poskytovat pacientům nejlepší možnou zdravotní péči. Naše řešení na míru jsou orientovaná na zvýšení spokojenosti pacientů i jejich rodin. Podporujeme tak efektivitu a dobrou pověst našich klientů.

Efektivita

Snižování nákladů na energie

Obsazenost lůžek, technická vybavenost, množství procedur a délka pobytu pacienta jsou hlavními faktory, které určují spotřebu energie zdravotnického zařízení. V době zvyšující se celosvětové spotřeby energií a s tím souvisejícím zvyšováním jejich cen, je šetření energií nutností. Klienti se na nás obrací, abychom jim v této oblasti pomohli dosáhnout významných úspor.

PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Projekt pro lepší budoucnost

Sodexo se zavázalo významně přispět k podpoře celosvětově udržitelného rozvoje. Podívejte se na náš Projekt pro lepší budoucnost.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com