Training Tabs

Intro to tabs

Každý den, našich 420,000 zaměstnanců po celém světě společně pracuje na těchto cílech:

  • Zlepšit kvalitu života lidí okolo nás. Naší snahou je optimální nastavení služeb obou divizí Sodexo – Služby u klienta a Sodexo Benefity (dříve Řešení pro motivaci), které zlepší životní podmínky lidí, optimalizuje a zvyšuje účinnost procesů a infrastruktury a dosahuje vyšší spolehlivosti a kvality.

  • Přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a životnímu prostředí regionů, měst a zemí, ve kterých působíme. Tento závazek každý den dokazujeme zaměstnáváním desítek tisíc lidí v našich pobočkách po celém světě a přispíváme ke zlepšování jejich života a rozvíjíme jejich kariéru. 

Abychom byli schopni dostát všem našim závazkům, navrhli jsme vlastní strategii a plán udržitelnosti s výhledem do roku 2020, Better Tomorrow Plan. Plán Better Tomorrov Plan, který vstoupil v platnost v roce 2009, stojí na třech pilířích a definuje potřebná opatření v pěti hlavních oblastech, které jsou: zodpovědný zaměstnavatel, zlepšování zrdaví a životní úrovně, podpora rozvoje místních komunit a skupin, rozvoj trvale udržitelných vztahů s dodavateli a zlepšení řízení v oblasti životního prostředí.