Základní informace

Sodexo je společností zákazníků, uživatelů produktů a služeb, zaměstnanců a akcionářů. My v Sodexo věříme tomu, že jedině trvalým růstem naší společnosti a zlepšovaním našich produktů a služeb můžeme naplnit jejich očekávání. Jsme také přesvědčeni, že je důležité, aby naše práce měla smysl pro všechny, kteří k ní přispívají. Proto jsme zůstali věrni našemu poslání, našim základním hodnotám a etickým zásadám, které nás úspěšně vedou již od roku 1966.

Každý den, našich 428,000 zaměstnanců po celém světě společně pracuje na těchto cílech:

  • Zlepšit kvalitu života lidí okolo nás. Naší snahou je optimální nastavení služeb obou divizí Sodexo – Služby u klienta a Sodexo Benefity (dříve Řešení pro motivaci), které zlepší životní podmínky lidí, optimalizuje a zvyšuje účinnost procesů a infrastruktury a dosahuje vyšší spolehlivosti a kvality.

  • Přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a životnímu prostředí regionů, měst a zemí, ve kterých působíme. Tento závazek každý den dokazujeme zaměstnáváním desítek tisíc lidí v našich pobočkách po celém světě a přispíváme ke zlepšování jejich života a rozvíjíme jejich kariéru. 

Abychom byli schopni dostát všem našim závazkům, navrhli jsme vlastní strategii a plán udržitelnosti s výhledem do roku 2020, Projekt pro lepší budoucnost. Projekt pro lepší budoucnost, který vstoupil v platnost v roce 2009, stojí na třech pilířích a definuje potřebná opatření v pěti hlavních oblastech, které jsou: zodpovědný zaměstnavatel, zlepšování zrdaví a životní úrovně, podpora rozvoje místních komunit a skupin, rozvoj trvale udržitelných vztahů s dodavateli a zlepšení řízení v oblasti životního prostředí.

 

Základní údaje o Sodexo Benefity

Obchodní firma: Sodexo Pass Česká republika a.s.
Datum vzniku: 5. Ledna 1995
IČ: 61860476
DIČ: CZ61860476
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00
Základní kapitál: 2 400 000 Kč 

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra