Základní informace

Sodexo je společností zákazníků, uživatelů produktů a služeb, zaměstnanců a akcionářů. My v Sodexo věříme tomu, že jedině trvalým růstem naší společnosti a zlepšovaním našich produktů a služeb můžeme naplnit jejich očekávání. Jsme také přesvědčeni, že je důležité, aby naše práce měla smysl pro všechny, kteří k ní přispívají. Proto jsme zůstali věrni našemu poslání, našim základním hodnotám a etickým zásadám, které nás úspěšně vedou již od roku 1966.

Etické principy

Sodexo a všichni jeho zaměstnanci se ve všech svých činnostech striktně řídí etickými principy, které jsou loajalita, respekt k člověku, transparentnost a odmítání korupčních praktik.

 

Loajalita

Sodexo sdílí se svými klienty, zákazníky, zaměstnanci i akcionáři celou řadu společných cílů založených na vzájemné důvěře, která přispívá k jasným a loajálním vztahům mezi různými zájmovými skupinami. Loajalita je základem naší společnosti a všech našich podnikatelských procesů.

Respekt k člověku

Sodexo poskytuje  rovné příležitosti všem zaměstnancům se stejnou úrovní vzdělání, bez ohledu na rasu, původ, vyznání, názorovou orientaci, pohlaví, styl života a věk. Respekt považujeme za absolutní hodnotu nezbytnou pro kvalitní život. Proto je pro nás důstojnost člověka na prvním místě. Nemůžeme hovořit o životě ve společnosti, aniž bychom uvažovali o potřebách jednotlivce.

Transparentnost

Pro Sodexo je transparentnost víc než pouhé právo na nezbytné informace, je to trvalý přístup, projevující se tím, že:

Se stále ujišťujeme, že každý náš zaměstnanec je jasně a jednoznačně informován o svých cílech, právech a povinnostech a o dění v naší společnosti. Od zaměstnanců pak požadujeme, aby informace, které poskytují, byly naprosto jasné a jednoznačné.

Akcionářům pravidelně poskytujeme přesné, jasné a transparentní informace.

Našim klientům poskytujeme produkty a služby vysoké kvality, vždy se snažíme vytvářet pro ně novou hodnotu.

Našim dodavatelům nabízíme jasné a srozumitelné smlouvy a požadujeme od nich dodržování obdobných etických principů.

Odmítání korupčních praktik a nekalé soutěže

Po celém světě odmítáme všechny postupy, které nejsou založeny na vzájemné důvěře, bezúhonnosti a nestrannosti.

Korupce a nekalá soutěž v žádném případě neumožňují vytvářet nebo udržovat dlouhodobé bezproblémové partnerství.

Všichni naši partneři znají tento náš přístup a i my od nich striktně požadujeme odmítnutí takových praktik.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra