Základní informace

Sodexo je společností zákazníků, uživatelů produktů a služeb, zaměstnanců a akcionářů. My v Sodexo věříme tomu, že jedině trvalým růstem naší společnosti a zlepšovaním našich produktů a služeb můžeme naplnit jejich očekávání. Jsme také přesvědčeni, že je důležité, aby naše práce měla smysl pro všechny, kteří k ní přispívají. Proto jsme zůstali věrni našemu poslání, našim základním hodnotám a etickým zásadám, které nás úspěšně vedou již od roku 1966.

Naše hodnoty

Více než 95% z našich celkem 428,000 zaměstnanců pracujících na našich pobočkách jsou v každodenním kontaktů s našimi zákazníky a uživateli našich produktů a služeb. Naši zaměstnanci, kteří skrze své odhodlání a obětavost ztotožňují Sodexo s jeho jedinečnými hodnotami Orientací na zákazníka, Týmovým duchem a Touhou rozvíjet se, jsou naší největším hodnotou.

Orientace na zákazníka

  • Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat služby druhým.

  • Staráme se o to, abychom znali naše klienty a zákazníky. Pečlivě nasloucháme jejich potřebám a věnujeme pozornost každému detailu.

  • Sami se snažíme být dostupní a vnímaví, vstřícní a efektivní.

  • Co říkáme je to, co děláme a věříme, že všehcny sliby musí být vždy dodrženy.

Týmový duch

  • Věříme, že silný týmový duch a týmová práce je klíčem kvality našich služeb.

  • Úspěšná spolupráce stojí na uvědomění si rozmanitosti našich kvalit a dovedností každého z nás. To je možné jen díky skvělé komunikaci, upřímnosti a vzájemného respektu, který nám pomáhá společně dosahovat našich cílů.


Zaměřování se na rozvoj a inovaci

Mistrovství v poskytování služeb znamená:

  • Najít a využít každou příležitost pro zlepšování, udělat něco navíc, převzít iniciativu a hledat lepší způsoby, jak přistupovat k naší každodenní činnosti.

  • Učit se ze svých chyb, pokud již musí nastat. Jedině tak můžeme v kvalitě našich služeb pokročit dále a umožnit společnosti uspět jako celku.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra