Češi si nestíhají vybírat dovolenou, více než třetina z nich si ji převádí do dalšího roku

července 24, 2013

Více než polovina zaměstnanců má dovolenou delší než ze zákona daných 20 dní. Ne všichni si ale dovolenou vybírají. Pouze něco málo přes čtvrtinu dotazovaných si vybere během roku celou dovolenou. Vyplývá to z průzkumu, který byl realizován prostřednictvím Instant Research agentury Ipsos pro společnost Sodexo Benefity mezi více než dvěma stovkami zaměstnanců.

%C4%8Ce%C5%A1i si nestíhají vybírat dovolenou, více než třetina z nich si ji převádí do dal%C5%A1ího roku

Celkem 52 % zaměstnanců uvádí, že má od svého zaměstnavatele více než 20 dní dovolené, z toho téměř desetina má dle průzkumu možnost vzít si dokonce více než 25 dní volna. Už méně pozitivní je, že dle výsledků si téměř tři čtvrtiny všech zaměstnanců nestíhají dovolenou z různých důvodů vybrat. V důsledku toho také polovina všech dotazovaných uvádí, že jim délka jejich čerpané dovolené nestačí k tomu, aby si dostatečně odpočinuli.

Celou dovolenou si stíhá vybrat pouze 27 % Čechů. A co se zbytkem dovolené? 37 % zaměstnanců si dovolenou převádí do dalšího roku, 7 % zaměstnanců si nechává dovolenou proplatit a celých 9 % nechá dovolenou dobrovolně propadnout. Zbylých 20 % respondentů uvádí, že by mělo zájem o převedení nevyčerpané dovolené do dalšího roku, jejich zaměstnavatel jim to ale neumožňuje, proto i jim dovolená obvykle propadne bez náhrady.

Uspěchaná doba, stres v práci, strach o zaměstnání a především tlak ze strany zaměstnavatele často způsobuje to, že zaměstnanci raději zanedbávají svůj volný čas a ignorují dobu určenou k odpočinku.
„Podle našich průzkumů zvýšilo v loňském roce nároky na své zaměstnance 89 % firem,“ říká Magdalena Pořízková, expertka na motivaci společnosti Sodexo Benefity, a dodává: „Přitom pouze odpočinutý a spokojený zaměstnanec je schopen dlouhodobě podávat kvalitní pracovní výkon a být tak pro firmu skutečně přidanou hodnotou, proto by měli zaměstnanci trávit i krátkou dovolenou podle svých představ a relaxovat. Zaměstnavatelé na dovolenou moc často nepřispívají, příspěvek na dovolenou dostává pouze 15 % dotazovaných. Snaží se ale tuto situaci kompenzovat svým zaměstnancům prostřednictvím volnočasových benefitů v průběhu celého roku. Oblibu si mezi zaměstnanci v poslední době získává zejména forma elektronické cafeterie.“

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra