98 % českých rodičů vítá dnes schválené školkovné, Sodexo jim nabídne nový benefit Baby Pass

září 23, 2014

Společnost Sodexo Benefity, jednička na trhu zaměstnaneckých benefitů, nabídne nový benefit pro rodiče předškolních dětí pod názvem Baby Pass. Možnost využití nového benefitu se v současné době týká zaměstnavatelů a rodičů více než 670 000 českých dětí ve věku od jednoho do šesti let.

98 % českých rodičů vítá dnes schválené %C5%A1kolkovné, Sodexo jim nabídne nový benefit Baby Pass

Vznik nového benefitu je podpořen zákonem „O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a změně souvisejících zákonů“, který dnes schválila poslanecká sněmovna. Že bude o nový benefit velký zájem, napovídá čerstvě realizovaný průzkum, který zadala společnost Sodexo Benefity na vzorku 500 respondentů. Průzkum totiž zjistil, že 60 % českých rodičů se setkalo s problémy při umístění dítěte do školky a 98 % rodičů uvedlo, že by školkovné od svých zaměstnavatelů v případě schválení sněmovnou uvítalo.

Umisťování dětí do školky je palčivým problémem pro rodiče ve všech krajích Česka, nejvíce to ale podle čerstvého průzkumu pociťují rodiče v Jihočeském kraji (83 %) a na Vysočině (71,4 %).

 

Místa ve školkách nejsou, rodiče se vrací později do práce

„Nově schválený benefit je výhodný pro zaměstnavatele, zaměstnance i pro samotná zařízení pečující o děti,“ říká Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity, a pokračuje: „Zaměstnavatelé se dnes často setkávají s tím, že jejich talentované zaměstnankyně odejdou na mateřskou, a i když by se rády vrátily brzy do práce, nemohou, protože mají problém s umístěním svého dítěte do předškolního zařízení. Prostřednictvím nového Baby Passu může nyní zaměstnavatel zaměstnancům s umístěním dětí pomoci. Je to investice, která se zaměstnavateli bohatě vrátí, nahrazení talentovaného zaměstnance totiž firmu v nákladech stojí více než jeden jeho roční plat.“

Další čísla z průzkumu dokazují, že čeští rodiče se skutečně do práce vrací později, protože neseženou pro své dítě místo ve školce. Pro 76 % rodičů to byly právě komplikace s umístěním dítěte do školky, které zapříčinily, že se do pracovního procesu vrátil jeden z rodičů později. Umístění dítěte do školky podle průzkumu pálí hlavně pražské rodiče, a to v 88 % případů.

Novou zákonnou úpravu vítá i Martina Grygar Březinová, generální ředitelka Sodexo Benefity a také matka malého syna: „Naše společnost na lokální i globální úrovni dlouhodobě podporuje diverzitu a slaďování osobního i pracovního života. Já sama jako pracující matka malého syna vnímám tento nový benefit jako průlomový krok, který usnadní řadě rodičů návrat do práce a bude mít pozitivní dopad na celý pracovní trh.“

 

Průzkum předpovídá velký zájem

Tomáš Kopřiva ze Sodexa předpokládá, že o školkovné a tedy i o nový benefit Baby Pass bude enormní zájem. „Podle našeho průzkumu uvítá školkovné 98 % českých rodičů. 61 % pomůže finančně, 53 % pomůže vyřešit komplikace při umístění dítěte do školky a 43 % rodičů umožní nastoupit dříve do práce. Předpokládáme, že díky novému benefitu a změně legislativy bude pro řadu rodičů péče o děti dostupnější a umožní jim lépe sladit pracovní a rodinný život,“ vysvětluje Tomáš Kopřiva.

Sodexo se jako jednička na trhu v poskytování zaměstnaneckých benefitů novému typu benefitu věnuje již řadu měsíců. Při vývoji Baby Passu využívá Sodexo rozsáhlé zkušenosti  ze zahraničí, kde stát poskytuje rodičům podobnou podporu. Jedná se například o Velkou Británii, Rakousko, Španělsko či Jižní Ameriku.

 

Zákon umožní více variant

Podpora péče o děti nepochybně doplní řadu dnes již standardně využívaných benefitů, které mohou firmy svým zaměstnancům poskytovat. Zaměstnavatel si bude moci zvolit z více možností. První, kterou nová legislativa umožňuje, je možnost zaměstnavatele uplatnit platby za „školkovné“ jako daňový náklad.  Tento příspěvek bude pro jeho zaměstnance příjmem, který bude podléhat všem standardním odvodům ze mzdy.

Druhou možností je pro zaměstnavatele uhradit „školkovné“ ze zisku po zdanění. V tomto případě bude pro zaměstnance příjem osvobozen od odvodů, čímž zaměstnanec ušetří 31 % oproti běžné mzdě.

Možností, kterou nový zákon neopomíná, je i varianta, že si rodič bude hradit „školkovné“ z vlastních prostředků. V tomto případě má možnost uplatnit slevu na dani, jejíž maximální roční výše je stanovena minimální mzdou (pro rok 2014 činí min. mzda 8.500,- Kč, pro rok 2015 je nově stanovena na 9.200 Kč).

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra