Legislativa upravující stravování zaměstnanců zůstává nezměněna!

září 03, 2010

V nedávné době proběhla médii a v okruhu odborné veřejnosti diskuse na téma zdaňování příspěvků na stravování a benefitů formou poukázek.

Legislativa upravující stravování zaměstnanců zůstává nezměněna!

5 Legislativa upravující stravování zaměstnanců zůstává nezměněna!

Proti návrhu zákona diskriminujícím výhradně jednu z forem poskytování zaměstnaneckých benefitů se postavily jak Asociace zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Unie zaměstnavatelských svazů a další), tak i odborové organizace.

Z oficiálně dostupných informací je patrné, že návrh zákona pro rok 2011, který bude v nejbližších dnech předložen parlamentu, nebude zahrnovat žádné změny v této oblasti oproti dnes platnému stavu.

Jakékoliv budoucí úpravy zákona o daních z příjmů pro rok 2012, resp. 2013 budou probíhat v řádném procesu tvorby zákona ve standardním připomínkovém řízení.

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra