Nejvyšší hodnoty stravenek si užijí zaměstnanci ve finančním sektoru, nejhůře jsou na tom zaměstnanci ve veřejném sektoru

listopadu 24, 2013

Stravenky jako benefit dostávají od svých zaměstnavatelů více než 1,3 milionu českých zaměstnanců. Hodnota stravenek se ale obor od oboru liší. Zatímco v peněžnictví a pojišťovnictví dostává téměř 30 % zaměstnanců stravenky v hodnotě 90 Kč a vyšší, ve veřejném sektoru dostávají stravenky v této hodnotě pouhá 2 % zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sodexo Benefity.

Nejvy%C5%A1%C5%A1í hodnoty stravenek si užijí zaměstnanci ve finančním sektoru, nejhůře jsou na tom zaměstnanci ve veřejném sektoru

Letos poprvé vzrostl nad 20 % podíl firem, které nabízí svým zaměstnancům stravenky v nominální hodnotě 90 Kč a vyšší. A které oblasti jsou v rámci poskytování stravenek nejštědřejší? Jedná se o peněžnictví a pojišťovnictví (27 %), oblast informačních a komunikačních činností (22 %) a profesní vědecké a technické činnosti (21 %). Naopak ve veřejném sektoru dostává stravenky v této nominální hodnotě pouze 2 % zaměstnanců a radovat se nemohou ani zaměstnanci těžebního průmyslu (4 %) nebo zaměstnanci pracující v oblasti kultury a zábavy (6 %).

Nejběžnější stravenkou je v současné době stravenka v nominální hodnotě 80 Kč. Tato stravenka už ve většině případů nestačí pokrýt hodnotu poledního menu v restauraci. Podle průzkumu společnosti Sodexo Benefity došlo od listopadu 2011 k červenci letošního roku ke zdražení obědů v průměru o téměř 11 %.  Přesto má ve veřejné správě a obraně více než 80 % zaměstnanců tento benefit ještě v nižší hodnotě. Obdobně jsou na tom zaměstnanci v oblasti vzdělávání a v oborech kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

„Ačkoliv se čísla nezdají pro zaměstnance příznivá, současným trendem je postupné navyšování nominálních hodnot,“ říká Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity, a pokračuje: „Zatímco nejsilnější růst zaznamenala jednoznačně daňově nejvýhodnější nominální hodnota 100 Kč, která vzrostla dvojnásobně oproti minulým letům, opačným vývojem prochází nižší nominální hodnoty, nejstrměji ve prospěch zvyšování propadla nominální hodnota 50 Kč.“

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra