Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

září 30, 2016

Oznámení společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. o přeměně akcií na zaknihované akcie.

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE  
 
Společnost  
Sodexo Pass Česká republika a.s.  
Sídlo: Praha 5-Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00,  
IČO: 61860476,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947  
(»Společnost«)  
 
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení: 

  1. Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 30. září 2016 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno, a tím nabylo účinnosti, dne 30. září 2016.  
  2. Jediný akcionář Společnosti je povinen odevzdat stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tj. do 5. prosince 2016. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9.00 do 16.00 hod.  
  3. Společnost tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti ke zřízení majetkového účtu v centrálním depozitáři cenných papírů.  
  4. Jediný akcionář Společnosti je povinen Společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován.  

 Sodexo Pass Česká republika a.s.

 

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com