Polovina Čechů není v práci spokojená, vedle peněz jim chybí i prostor pro růst.

srpna 17, 2014

Polovina Čechů chce změnit práci, nejčastějším důvodem jsou peníze, přičemž o něco častější je tento důvod u žen než u mužů...

Polovina %C4%8Cechů není v práci spokojená, vedle peněz jim chybí i prostor pro růst.

Polovina Čechů chce změnit práci, nejčastějším důvodem jsou peníze, přičemž o něco častější je tento důvod u žen než u mužů. Dalším důvodem ke změně práce je pocit, že se dotyčný v práci nerozvíjí. Zaječí úmysly mají nejčastěji mladí lidé, z hlediska vzdělání jsou to nejčastěji vysokoškoláci.  Naopak, lidé od 45 let jsou ke svým zaměstnavatelům loajální, 70 % z nich je v zaměstnání spokojených. Tyto závěry plynou z letního průzkumu společnosti Sodexo, poskytovatele benefitů a motivačních systémů. Průzkum byl realizován na 500 respondentech během července tohoto roku.

48%, tedy téměř polovina Čechů není v současné práci spokojená a uvažuje o změně. Ačkoliv v práci nespokojených Čechů je v každé věkové kategorii zhruba polovina, nejčastěji o změně zaměstnání uvažují mladí lidé do 24 let (69 %), naopak práci nechtějí měnit lidé od 45 let výše, takových je 65 %.

Nejvíce se po jiné práci rozhlížejí obyvatelé Prahy, z hlediska vzdělání mají nejčastěji zaječí úmysly vysokoškoláci. O platovém ohodnocení žen a mužů v Česku hovoří i další závěr průzkumu, podle kterého chce změnit práci o 5% více žen, než mužů právě z důvodu platového ohodnocení.

A nejčastější důvod pro změnu zaměstnání? Málo peněz. To uvedlo 42 % respondentů. Druhým nejčastějším důvodem byl pocit respondenta, že se na současné pozici nerozvíjí. Takovou motivaci ke změně zaměstnání uvedlo téměř 20% dotázaných. Desetina respondentů chce změnit práci, protože je práce nebaví.

„I z tohoto průzkumu je patrné, že řada českých zaměstnavatelů se se svými zaměstnanci moc často nebaví, protože procento nespokojených Čechů v práci je opravdu vysoké,“ říká Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo a pokračuje: „Ačkoliv většina respondentů uvádí, že důvodem nespokojenosti v práci jsou peníze, setkali jsme se často v praxi s tím, že zaměstnavatel spíše nezná své zaměstnance a nedokáže je dlouhodobě motivovat. K dispozici jsou dneska moderní samoobsluhy s benefity, tzv. cafeterie, které nahrazují peníze, ale pokud zaměstnavatel nedokáže pracovat s motivací zaměstnanců, počet nespokojených lidí v práci bude nadále vysoký“.


Kontakt:
Petr Kapalín
petr.kapalin@intensity.cz
+420 777 025 771

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra