Superbrands Award 2014

února 11, 2014

Od začátku tohoto roku se společnost Sodexo Benefity stala členem skupiny Byznys pro společnost, největší odborné platformy pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice.

Superbrands Award 2014

Pro společnost Sodexo Benefity, která se dlouhodobě věnuje CSR aktivitám, přináší toto členství nové možnosti získávání a výměny zkušeností v oblasti společenské zodpovědnosti.

Sodexo Benefity se v rámci svých CSR aktivit věnuje již 5 let především seniorům. V loňském roce vznikl program Plníme přání seniorům, vlastní iniciativa společnosti Sodexo Benefity. Ta má za úkol ve spolupráci s Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR podporovat aktivní stáří a naplňovat sny a tužby českých seniorů.

„V České republice jsou senioři poměrně zanedbávanou skupinou, proto jsme se rozhodli podporovat právě je. Navíc věříme, že podporovat seniory se dobře hodí k našemu předmětu podnikání, tedy k vytváření podmínek pro aktivní život ekonomicky aktivní populace. Věříme totiž, že podobná péče patří i těm, kteří si užívají zaslouženého odpočinku.“ říká Martina Grygar Březinová, generální ředitelka společnosti Sodexo, a dodává: „O své zkušenosti bychom se rádi podělili s ostatními členy platformy Byznys pro společnost. Zároveň pevně doufáme, že díky know how ostatních členů platformy získáme zcela nový pohled na oblast CSR, který nám pomůže obohatit naše současné aktivity.“

S přijetím společnosti Sodexo Benefity souhlasili všichni stávající členové platformy Byznys pro společnost, která v současné době sdružuje téměř 50 odpovědných firem.

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com