Třetina seniorů denně sportuje, chvíle u televize si však téměř žádný senior neodpustí

června 12, 2013

Jak čeští senioři tráví volný čas? Téměř polovina seniorů pravidelně sportuje, třetina z nich dokonce denně. Téměř dvě třetiny vyráží za kulturou, 90 % seniorů čte, více než pětina seniorů se věnuje zahrádkaření a téměř pětina ráda luští křížovky či sudoku. Ačkoliv se senioři snaží trávit čas smysluplně, 98 % z nich přiznává, že sleduje televizi, 91 % z nich dokonce denně. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sodexo Benefity mezi českými seniory od 60 do 90 let, který byl zrealizován při příležitosti programu Plníme přání seniorům.

Třetina seniorů denně sportuje, chvíle u televize si v%C5%A1ak téměř žádný senior neodpustí

48 % seniorů pravidelně sportuje, tři čtvrtiny z nich mají nejraději turistiku. S velkým odstupem následují běžky, kterým se věnuje třetina ze sportujících seniorů, a cyklistika, kterou vyhledává 27 % z nich. Překvapivé je, že téměř desetina seniorů pravidelně navštěvuje posilovnu.

Ani kultura českým seniorům není cizí. 63 % z nich se zajímá o kulturní dění, pětina z těchto seniorů vyráží za kulturou dokonce každý měsíc. Nejvíce je láká divadlo, které navštěvují téměř tři čtvrtiny z nich a více než dvě třetiny si nenechají ujít koncert. Více než dvě třetiny českých seniorů zajdou na film do kina a stejný počet rád zhlédne výstavu.

Čtení se podle průzkumu věnuje 93 % seniorů, téměř třetina z nich dochází do veřejné knihovny a více než polovina z nich si pravidelně kupuje knihy. Co se týká dalších aktivit, typickým koníčkem českých seniorů je zahrádkaření, věnuje se mu pětina z dotazovaných a obdobné množství seniorů rádo luští křížovky či sudoku. Velké oblibě se ale těší také fotografování, které provozuje desetina seniorů a stejně tak chalupaření.

Z průzkumu však také vyplývá, že téměř žádný senior si neumí představit volný čas bez televize, sledují ji téměř všichni.  Všichni se dívají na zprávy, následují filmy s 93 % a dokumenty se 73 %. Desetina seniorů si televizi pouští jako kulisu, aniž by vůbec věděla, co v televizi dávají.

„Velká míra sledování televize se může zdát dost znepokojivá, zejména například u těch, kteří mají televizi puštěnou jen jako kulisu,“ říká Vendula Kodetová z Diakonie, která je jedním z partnerů Plníme přání seniorům, a dodává: „Není však na místě nikoho odsuzovat. Zejména pro starší či nemohoucí seniory je televize v jistém smyslu přínosná, neboť může být jediným kontaktem s okolním světem. Izolace od okolí a pocity osamělosti, které vznikají především důsledkem zdravotních problémů či po ztrátě životního partnera, jsou tím, co seniory trápí nejvíce. Pozitivní zároveň je, že pokud je to možné, senioři dávají při sledování televize přednost dokumentům před telenovelami a seriály.“


O programu Plníme přání seniorům:
Program Plníme přání seniorům je projekt společnosti Sodexo, která se snaží ve spolupráci s Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem programu je splnit přání v hodnotě až 1 500 000 Kč. Do programu se přihlásilo se svým přáním celkem 327 seniorů a zařízení pro seniory, z nich bylo vybráno 40 přání, na která v současné době běží veřejná sbírka, a to do 30. 6. 2013. Sodexo přitom zdvojnásobuje každý příspěvek do veřejné sbírky. Přispět lze prostřednictvím výše zmíněných webových stránek, kde jsou medailonky a popis přání všech vybraných seniorů. Platit lze prostřednictvím kreditní karty, převodu na bankovní účet nebo webu Zapakatel.cz.  

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra