Většina lidí je připravena postarat se o své nesoběstačné rodiče, domů si je nastěhuje každý čtvrtý

června 26, 2013

Téměř tři čtvrtiny dotazovaných lidí jsou připraveny postarat se o své rodiče v případě, že budou nesoběstační. 28 % všech respondentů počítá s tím, že s nimi budou rodiče bydlet ve společné domácnosti a ve většině případů budou mít i rodiče vlastní pokoj. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sodexo Benefity v rámci programu „Plníme přání seniorům“ mezi 453 respondenty, kteří mají rodiče v důchodovém věku.

Vět%C5%A1ina lidí je připravena postarat se o své nesoběstačné rodiče, domů si je nastěhuje každý čtvrtý

Jen 16 % respondentů uvádí, že nemají žádný plán, jak se postarat o své rodiče v penzi. Naopak 71 % je připraveno rodičům nějakým způsobem pomoci. Zbylých 13 % tuto situaci nemusí řešit, o jejich rodiče se většinou postarají sourozenci či jiní příbuzní.

Každý čtvrtý dotazovaný počítá s tím, že ubytuje rodiče ve své domácnosti. Důvodem, proč nemohou lidé ubytovat své nesoběstačné rodiče u sebe, je nejčastěji uváděn nedostatek místa. Je to problém pro pětinu dotazovaných. Pětina dotazovaných také tvrdí, že by s nimi rodiče bydlet nechtěli. S velkou mezerou následují finance, které jsou překážkou pro 5 % lidí. „Naopak z průzkumu vyplývá, že partneři jsou, co se týká ubytování rodičů svého protějšku, velmi tolerantní,“ říká Vendula Kodetová z Diakonie CČE, jež je jedním z partnerů programu Plníme přání seniorům, a doplňuje: „Pouze 1 % dotazovaných by své rodiče ve své domácnosti neubytovalo kvůli tomu, že si to nepřeje jejich partner.“

Třetina dotazovaných by své rodiče údajně nikdy neumístila do zařízení pro seniory. Více než pětina z nich nevěří personálu, téměř pětina se přiznává, že by ji trápily výčitky svědomí. 15 % lidí je přesvědčeno, že se o své rodiče nejlépe postarají sami. V případě, že by se dotazovaní respondenti podíleli na výběru zařízení pro své rodiče, hraje jednoznačně největší roli kvalita poskytovaných služeb, a to pro 38 % dotazovaných, následuje vzdálenost od místa bydliště respondenta. Je klíčová pro desetinu lidí. Pro 7 % lidí je nejdůležitější při výběru cena. Velmi malou úlohu při výběru má možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem nebo volnočasové aktivity, jedná se pouze o necelé procento.


O programu Plníme přání seniorům:
Program Plníme přání seniorům je projekt společnosti Sodexo, která se snaží ve spolupráci s Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem programu je splnit přání v hodnotě až 1 500 000 Kč. Do programu se přihlásilo se svým přáním celkem 327 seniorů a zařízení pro seniory, z nich bylo vybráno 40 přání, na která v současné době běží veřejná sbírka, a to do 30. 6. 2013. Sodexo přitom zdvojnásobuje každý příspěvek do veřejné sbírky. Přispět lze prostřednictvím výše zmíněných webových stránek, kde jsou medailonky a popis přání všech vybraných seniorů. Platit lze prostřednictvím kreditní karty, převodu na bankovní účet nebo webu Zapakatel.cz.  

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra