Zaměstnavatelé nesouhlasí s navrhovaným zrušením podpory poukázek pro volný čas

srpna 20, 2010

Průzkum Apropos potvrdil silnou podporu zaměstnavatelů poukázkám pro volný čas. Výzkum také ukázal, že zrušení jejich daňové podpory by znamenalo snížení disponibilního příjmu zaměstnanců.

Zaměstnavatelé nesouhlasí s navrhovaným zru%C5%A1ením podpory poukázek pro volný čas

Asociace provozovatelů poukázkových systémů provedla v první polovině srpna internetový průzkum mezi 972 zástupci zaměstnavatelů. Cílem průzkumu bylo zjištění postojů k připravovanému zrušení podpory poukázek jako nástroje pro poskytování zaměstnaneckých výhod. Průzkum ukázal, že 81 % zaměstnavatelů je proti takové změně.

Poskytování poukázek pro volný čas vnímá 84 % zaměstnavatelů jako motivační nástroj pro své zaměstnance, není to však jediný důvod podpory tohoto systému. Plné ¾ zaměstnavatelů považují poskytování zaměstnaneckých výhod formou poukázek jako úsporu svých administrativních nákladů.

Další zajímavé závěry z průzkumu obsahuje celková zpráva z průzkumu.

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra