Naše podnikání

Sodexo založil Pierre Bellon v roce 1966 a má na celém světě více jak 428 tisíc zaměstnanců. Náš růst je založený na silných hodnotách a etických principech.

integrita-podnikani

Podnikání v globalizovaném světě se stalo velmi komplexním. Při obchodních vztazích musíme pracovat v mnoha odlišných politických, finančních  a ekonomických systémech, s celou řadou omezení a kulturních zvyklostí.

Se všemi našimi partnery jednáme dle etických zásad, které jsme v roce 2007 formulovali do našich kodexů "Etický kodex pro obchodní partnery" a "Prohlášení o obchodní bezúhonnosti".

Tyto kodexy zakotvují víru a jednání Sodexo tak, že jim rozumí a sdílí je každý náš zaměstnanec.

NEJNOVĚJŠÍ OCENĚNÍ

RobecoSAM Awards 2014 Gold Class

V roce 2014 Sodexo obdrželo, již podsedmé v řadě, ocenění týkající se udržitelného rozvoje RobecoSAM „Gold Class“ a „Největší hybatel sektoru“.

Sodexo získalo nejvyšší hodnocení v hospodářských a sociálních ukazatelů a dostalo se mu nejvyššího ocenění také v oblasti ochrany životního prostředí.

PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Projekt pro lepší budoucnost

Sodexo se zavázalo významně přispět k podpoře celosvětově udržitelného rozvoje. Podívejte se na náš Projekt pro lepší budoucnost.