Projekt pro lepší budoucnost

Společnost Sodexo je uznávaným lídrem v oblasti udržitelného rozvoje ve svém tržním sektoru. Pro dosažení našeho poslání jsme v roce 2009 stanovili celosvětovou udržitelnou strategii do roku 2020, která se nazývá „Projekt pro lepší budoucnost“.  Tento plán se snaží řešit problémy, které jsme identifikovali jako zásadní pro náš trh a interesenty a skládá se ze tří hlavních pilířů:

JSME – zásady tvořící základ odpovědné společnosti.

DĚLÁME – čtyři klíčové priority a 18 závazků k akci:

  • Sodexo jako zaměstnavatel 

  • Aktivně se věnovat výživě a zdraví

  • Podporovat místní komunity 

  • Ochrana životního prostředí

ZAPOJUJEME – Navazujeme dialog a iniciujeme společné akce se všemi zainteresovanými stranami.

BTP

NEJNOVĚJŠÍ OCENĚNÍ

RobecoSAM Awards 2014 Gold Class

V roce 2014 Sodexo obdrželo, již podsedmé v řadě, ocenění týkající se udržitelného rozvoje RobecoSAM „Gold Class“ a „Největší hybatel sektoru“.

Sodexo získalo nejvyšší hodnocení v hospodářských a sociálních ukazatelů a dostalo se mu nejvyššího ocenění také v oblasti ochrany životního prostředí.