Projekt pro lepší budoucnost

Životní prostředí

Zaměřujeme se na čtyři klíčové oblasti: Předpisy pro trvale udržitelný dodavatelský řetězec, místní a sezónní produkty a rostliny, udržitelné druhy ryb a mořských plodů, udržitelné vybavení a zásoby.

Zaměřujeme se na čtyři klíčové oblasti: Předpisy pro trvale udržitelný dodavatelský řetězec, místní a sezónní produkty a rostliny, udržitelné druhy ryb a mořských plodů, udržitelné vybavení a zásoby.

Kodex chování pro dodavatele

Zapojení dodavatelů je největším krokem k udržitelnému výrobnímu procesu. Sodexo se zavazuje, že se všichni jeho dodavatelé budou do roku 2015 řídit dle kodexu zajišťujícího ochranu životního prostředí a uspokojivé pracovní podmínky. Dodržování kodexu bude kontrolováno jak společností Sodexo tak nezávislými stranami.

Lokální, sezónní a udržitelně pěstované suroviny

Sodexo se zavazuje, že do roku 2015 bude ve všech zemích, kde působí, využívat lokální, sezónní a udržitelně pěstované produkty. Tímto závazkem potvrzujeme naše přání přispět k udržitelnému zemědělství založeném na zachování přírodních zdrojů a druhové rozmanitosti.

Ochrana ohrožených druhů

Za posledních 30 let se spotřeba ryb a mořských plodů ztrojnásobila. Do roku 2015 se proto zavazujeme ve všech zemích používat výhradně ryby a mořské plody neohrožených druhů. Chceme tak zabránit nadměrnému lovu, který dnes ohrožuje 75% všech ryb.

Údržba

Do roku 2020 budeme celosvětově používat pouze šetrná zařízení a spotřební materiál. Tento proces se týká jak čistícího a kancelářského zařízení, tak zařízení používaného při technické údržbě.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra