Technické služby: Komplexní sortiment technických služeb

Všichni se shodneme na tom, že izolování jednotlivých součástí od ostatních činí organizace méně efektivními. Služby jako generální opravy, technická údržba či správa majetku fungují lépe ve vzájemné součinnosti. Od jednoduchého po složité, Sodexo dokáže uspokojit vaše každodenní servisní potřeby prostřednictvím svého širokého sortimentu technických služeb.

Generální opravy: Zlepšujeme zkušenost se službou

Když se něco porouchá, chcete mít jistotu, že se to dá opravit – rychle a efektivně. V ideálním případě máte k dispozici okamžitou osobní technickou podporu nabízející vysokou úroveň péče. Právě takovou podporu společnost Sodexo nabízí.

Technická údržba: Zvyšujeme provozní efektivnost

Efektivita vaší organizace spočívá na vašich ramenou. Potřebujete se soustředit na hlavní činnosti, nikoli na technické problémy. Komplexní řešení společnosti Sodexo (nabízející ‚vše v jednom‘) vás zbaví nutnosti řešit jakékoli problémy technické údržby, bude reagovat na vzniklé situace a zajistí kontinuitu vaší činnosti.

Správa majetku: Dosažení provozní dokonalosti

Spočítali jste si návratnost svých aktiv. Dokážete však z dlouhodobého hlediska zajistit, aby vaše rizika, náklady a výkonnost setrvaly na dohodnuté a kontrolované úrovni? Správa majetku Sodexo to dokáže.

Správa nemovitostí: Pořádek musí být

Nemovitost je obrovskou investicí. Jak zajistíte její maximální návratnost? Vše závisí na tom, jak je nemovitost spravována. Sodexo nabízí ucelený soubor řešení v oblasti správy nemovitostí – od správy prostor a hospodaření s energiemi až po podpůrné realitní služby

Správa prostor: Chytřejší využití

Změna uspořádání vašeho pracovního prostoru není pouhou kosmetickou záležitostí. Dobře promyšlený plán prostorového uspořádání může mít zásadní vliv na zkušenost vašich zaměstnanců a klientů. Sodexo může vaše prostory posoudit a navrhnout některá zlepšení v souladu s osvědčeným postupem pro uspořádání pracoviště.

Hospodaření s energiemi: Informované hospodaření

Náklady na veřejné služby stoupají. Otázky ochrany životního prostředí jsou čím dál tím naléhavější. Firmy potřebují dosáhnout dlouhodobé efektivity a udržitelnosti. Od nákladů na veřejné služby až po projektové investice, zkušenosti a kvalifikace společnosti Sodexo v oblasti hospodaření s energiemi jsou bezkonkurenční.

Správa projektů: Excelentní výsledky

První věc, kterou projektoví manažeři potřebují vybudovat, je důvěra. Můžete svým klientům zaručit dokonalost na světové úrovni? Nabízíte ideální standard ochrany zdraví a bezpečnosti, optimalizaci nákladů a vyhodnocování rizik? Vítejte v Systému pro správu projektů společnosti Sodexo.

Projektové práce: Drobné projekty, vysoké standardy

Každá práce je důležitá. Sodexo spravuje tisíce drobných údržbových projektů na celém světě. Všechny tyto projekty splňují standardy našeho Systému pro správu projektů. Díky tomu jsou vždy realizovány důsledně a efektivně.

Vybavení pracovišť: Dokonalý pořádek

Klienti nehledají jen dodavatele, chtějí důvěryhodné partnery. Zejména jde-li o restrukturalizaci jejich pracoviště. Je třeba porozumět jejich vizi a nabídnout jim přestavby, renovace a dodatečné vybavení, jimiž tuto vizi podpoříte. Sodexo to umí.

Výstavba: Postaveno na pevných základech

K výstavbě zdravého a efektivního pracoviště potřebujete spolehlivou podporu. Někoho, kdo je schopen dohlédnout na vše, od stavařiny až po řízení dodavatelů. Kdo vám dokáže pomoci s koordinací nákladového poradenství, studií proveditelnosti a generálního plánu. Partnera, jako je Sodexo.

Kontaktujte nás > Sdílení a další akce