Čím se řídime:

Lojalita

Sodexo sdílí se svými klienty, zákazníky, zaměstnanci i akcionáři celou řadu společných cílů založených na vzájemné důvěře, která přispívá k jasným a loajálním vztahům mezi různými zájmovými skupinami. Loajalita je základem naší společnosti a všech našich podnikatelských procesů.

Respekt k člověku

Sodexo poskytuje rovné příležitosti všem zaměstnancům se stejnou úrovní vzdělání, bez ohledu na rasu, původ, vyznání, názorovou orientaci, pohlaví, styl života a věk. Respekt považujeme za absolutní hodnotu nezbytnou pro kvalitní život. Proto je pro nás důstojnost člověka na prvním místě. Nemůžeme hovořit o životě ve společnosti, aniž bychom uvažovali o potřebách jednotlivce.

Transparentnost

Pro Sodexo je transparentnost víc než jen právo na potřebné informace, je to trvalý přístup k naším zaměstnancům, akcionářům nebo dodavatelem a vytvářením přidané hodnoty ve všem co děláme.

Odmítání korupčních praktik a nekalé soutěže

Po celém světě odmítáme všechny postupy, které nejsou založeny na vzájemné důvěře, bezúhonnosti a nestrannosti. Korupce a nekalá soutěž v žádném případě neumožňují vytvářet nebo udržovat dlouhodobé bezproblémové partnerství. Všichni naši partneři znají tento náš přístup a i my od nich striktně požadujeme odmítnutí takových praktik.

Pozitivní dopad

Každodenní okamžiky – od krájení chleba přes sdílení pracovního prostoru až po vzájemnou interakci s naší komunitou – mají dopad na naše zdraví, naše nejbližší okolí i naši planetu. Naším posláním je zlepšovat kvalitu života a naší povinností je tuto kvalitu zachovávat. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. To je náš pozitivní dopad.

Zjistit více