Naše priority:

Orientace na zákazníka

Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat služby druhým. Staráme se o to, abychom znali naše klienty a zákazníky. Pečlivě nasloucháme jejich potřebám a věnujeme pozornost každému detailu. Sami se snažíme být dostupní a vnímaví, vstřícní a efektivní. Co říkáme je to, co děláme a věříme, že všechny sliby musí být vždy dodrženy.

Týmový duch

Věříme, že silný týmový duch a týmová práce je klíčem kvality našich služeb. Úspěšná spolupráce stojí na uvědomění si rozmanitosti našich kvalit a dovedností každého z nás. To je možné jen díky skvělé komunikaci, upřímnosti a vzájemného respektu, který nám pomáhá společně dosahovat našich cílů.

Zaměřování se na rozvoj a inovaci

Mistrovství v poskytování služeb znamená najít a využít každou příležitost pro zlepšování, udělat něco navíc, převzít iniciativu a hledat lepší způsoby, jak přistupovat k naší každodenní činnosti.

Pozitivní dopad

Každodenní okamžiky – od krájení chleba přes sdílení pracovního prostoru až po vzájemnou interakci s naší komunitou – mají dopad na naše zdraví, naše nejbližší okolí i naši planetu. Naším posláním je zlepšovat kvalitu života a naší povinností je tuto kvalitu zachovávat. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. To je náš pozitivní dopad.

Zjistit více