Abychom byli schopni dostát všem našim závazkům, navrhli jsme vlastní strategii a plán udržitelnosti s výhledem do roku 2021Projekt pro lepší budoucnost. Projekt pro lepší budoucnost, který vstoupil v platnost v roce 2009, stojí na třech pilířích a definuje potřebná opatření v pěti hlavních oblastech, které jsou: zodpovědný zaměstnavatelzlepšování zrdaví a životní úrovně, podpora rozvoje místních komunit a skupin, rozvoj trvale udržitelných vztahů s dodavateli a zlepšení řízení v oblasti životního prostředí.

Pozitivní dopad

Každodenní okamžiky – od krájení chleba přes sdílení pracovního prostoru až po vzájemnou interakci s naší komunitou – mají dopad na naše zdraví, naše nejbližší okolí i naši planetu. Naším posláním je zlepšovat kvalitu života a naší povinností je tuto kvalitu zachovávat. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. To je náš pozitivní dopad.

Zjistit více
Kontaktujte nás > Sdílení a další akce