Plošná spolupráce

Společně s našimi týmy, klienty a dodavateli pracujeme na snižování množství potravinového a vedlejšího odpadu napříč všemi provozovnami Sodexo, ať už během procesu objednávání, skladování, přípravy či podávání jídla.

 

WasteWatch

Pro Sodexo je boj proti plýtvání potravinami součástí každodenní rutiny. Díky programu WasteWatch mohou týmy Sodexo snadno získávat údaje o vyhozených potravinách a přijímat opatření zaměřená na podporu kulturní a behaviorální změny, ať už jde o potravinový odpad vznikající v kuchyni nebo potravinový odpad u spotřebitelů.

 

Školení a rozvoj

Školíme své týmy, aby uvažovaly udržitelným způsobem, a pro své zaměstnance, zákazníky a klienty jsme připravili programy odborného vzdělávání a osobního rozvoje, abychom je naučili méně věcí vyhazovat a vysvětlili jim výhody šetření potravinami, energií, papírem i surovinami.

 

Balení a recyklace

Zavedli jsme některá inovativní řešení v oblasti balení a recyklace, například opakovaně použitelné materiály, bioplasty či přírodní materiály, abychom pomohli minimalizovat plastový odpad končící na zavážkových skládkách. Náš severoamerický Plán omezování jednorázově použitelných plastů (odkaz na tiskovou zprávu) je jen jednou z mnoha iniciativ, které jsou nesmírně přínosné pro životní prostředí a lidské zdraví. Obdobné programy máme zavedeny také pro omezení používání plastů ve Spojeném království (odkaz na tiskovou zprávu), Francii (odkaz na tiskovou zprávu), Austrálii, na Filipínách a v Malajsii.