Služby environmentálního managementu

Dnešní firmy se již při výběru obchodního partnera nedívají jen na hospodaření s energiemi v jeho budovách, stále významnějším faktorem se stává problematika udržitelnosti. Pro firmy a organizace jsou nyní efektivnost hospodaření s odpady a společenská odpovědnost důležitější než kdy dříve. Pomáháme našim klientům s jejich řešeními v oblasti hospodaření s odpady a environmentálního managementu, zohledňujícími tento požadavek udržitelnosti.

Woman serving hot drinks

Hospodaření s odpady

Informujte se o našich službách v oblasti hospodaření s odpady

Woman serving hot drinks

Hospodaření s energií

Informujte se o našich službách v oblasti hospodaření s energií