Klimatické změny

Prostřednictvím našeho partnerství se Světovým fondem pro ochranu volné přírody (World Wildlife Fund, WWF), jsme vytvořili novou metodiku pro výpočet množství uhlíku spojeného s našimi provozními činnostmi a dodavatelským řetězcem. Díky této informaci jsme si mohli stanovit cíl v podobě snížení emisí uhlíku z našich provozů a dodavatelského řetězce o 34 % v období od roku 2011 do roku 2025.