Zlepšujeme životy nejen našim zaměstnancům

Plníme přání seniorům

Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních.

Více

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu a v den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Sodexo je hrdým partnerem sbírky již řadu let.

Více

Sue Ryder Charity Cup

Fotbalový tým složený ze zaměstnanců společnosti svou účastí podporuje turnaj Sue Ryder Charity Cup, jehož výtěžek směřuje ve prospěch klientů Domova Sue Ryder. V roce 2019 se 11. ročníku turnaje účastnilo spolu s námi dalších 30 firemních týmů a vybraná částka, která pomůže starým lidem a jejich blízkým neztratit se ve stáří, dosáhla 920 100 Kč.

Více