Svět expertů

Sodexo je firma zaměřená na lidi a kvalitu jejich života ať už se jedná o naše zákazníky nebo kolegy. Naše klienty celosvětově podporujeme ve všech sektorech, které je jen možné si představit, aby sami mohli dosahovat těch nejlepších výsledků. A to samé uplatňujeme i v rozvoji  našich vlastních lidí a v péči o ně.

svet-expertu
Chtěli byste pracovat pro Sodexo? Vybrali jsme několik pozic napříč naší společností, se kterými se můžete typicky setkat. Naši kolegové vám sami řeknou, jaké to je, pracovat pro naši společnost: jedničku na trhu a experta v oblasti benefitů a služeb pro zákazníky.Typické pozice v Sodexo

Pracovnice zákaznického centra

Práce na zákaznickém centru v kterémkoliv z našich regionů je o každodenním kontaktu s klienty, kteří se na Sodexo osobně obracejí. Pracovnice zákaznického centra tak řeší požadavky související s objednáváním, prodejem či proplácením poukázek a veškeré dotazy zákazníků. Úzce spolupracují s celým obchodním týmem, marketingem, provozem i IT úsekem.

Pracovnice zákaznického centra perfektně ovládá administrativu, zná podrobně všechny Sodexo produkty i služby a interní procesy, které se k nim pojí. Kvality, které u těchto kolegyň a kolegů hledáme, jsou přesnost, umění jednat se zákazníky a v neposlední řadě spolehlivost a čestnost. Denně totiž pracují s ceninami, za které nesou zodpovědnost.

Konzultant pro motivaci

Konzultant pro motivaci je ve svém regionu zodpovědný za veškeré obchodní aktivity směrem ke klientům – těm stávajícím, ale i těm, které konzultant sám aktivně získá. Je s nimi pravidelně v kontaktu, aby měl přehled o tom, co se u nich děje. Stejně tak sleduje aktuální dění ve svém regionu, aby dokázal pružně reagovat. Tyto znalosti, ve spojení s perfektním přehledem o našich produktech a službách, mu pomáhají navrhnout klientovi to správné řešení šité na míru dané společnosti.

Váš den bude proto zejména o cestování a navazování nebo upevňování kontaktů. Dále pak o přípravě na schůzky, plánování dalších svých obchodních kroků a samozřejmě související administrativě. Průběžně pak také o sebevzdělávání a komunikaci s ostatními kolegy v Sodexo.

Co vás dělá skvělým Konzultantem?
Obchodník s přesahem ke konzultantovi bude umět skvěle naslouchat a analyzovat situaci. Současně bude znát svůj obor tak dobře, že klientovi navrhne to nejlepší možné řešení pro jeho unikátní situaci. Předpokladem pro to, aby byl náš konzultant klientům partnerem, je obchodní zkušenost (ideálně z oblasti služeb), orientace v personální oblasti a zralá sebedůvěra. Naši konzultanti jsou silně pro-klientsky orientovaní, bezpečně se orientují v produktech a související legislativě. Mají přehled o HR a zajímají je novinky z tohoto oboru.

Operátor čtecího zařízení

Naši operátoři jsou součástí provozního oddělení a s poukázkami přicházejí do kontaktu v poslední fázi jejich „životního cyklu“. Když jsou na provozovnách využity a naši partneři je odešlou k proplacení, jsou nakonec pečlivě „načteny“. Naši operátoři na speciálních strojích, neboli „čtečkách“, jich takto zpracují i více než 200 000 kusů za den.

Operátoři, kterými jsou většinou muži, nepostrádají pečlivost a systematičnost pro práci s ceninami zásadní. Zároveň ale oceňujeme jejich technickou zručnost, kterou uplatní zejména ve chvílích, kdy by stroj hrozil zastavením nebo poruchou, která by mohla způsobit potencionální zdržení při zpracování. Naši kolegové totiž dokáží odstranit i lehčí závady (ve vážnějších případech je samozřejmě přítomen specializovaný opravář).

Produktový manažer

Kolegové z marketingu, na pozici Produktových manažerů (a manažerek) jsou zodpovědní za to, že klienti, uživatelé, ale i partneři dostávají produkt či službu, která odpovídá jejich potřebám a požadavkům. Zároveň produktový manažer musí ve své práci zohlednit i požadavky zaměstnavatele na výnosnost a profitabilitu produktu, a návratnost prováděných aktivit.

Každý vývoj produktu či jeho další rozvoj proto začíná podrobnou analýzou trhu a pokračuje vývojem v úzké spolupráci s našimi obchodníky, kteří jsou v denním kontaktu se zákazníky a nejlépe tak znají jejich potřeby. Do odborných diskusí jsou zapojeni i kolegové z IT a finančního úseku, včetně např. odborníků na daně. Velmi důležitou fází je následné uvedení produktu či jeho inovace na trh, kdy produktový manažer zodpovídá za jeho „prodej“ dovnitř společnosti a správné nastavení prodejní propozice a materiálů, a přípravu marketingové kampaně.

Produktový manažer tak musí být kromě dobrého marketéra také velmi zdatný komunikátor, který dokáže najít při vývoji optimální nastavení požadavků, ale někdy také omezení. Práce je to na jednu stranu velmi kreativní, nesmí ale postrádat reálný základ založený na datech a pečlivých analýzách.

SODEXO PŘÍLEŽITOSTI

Mapa 
Nabízíme širokou škálu příležitostí, připojte se k nám!