Klíčové oblasti

Female co-workers talking

Finanční služby: Nalezení vhodné rovnováhy

Organizace podnikající v oblasti finančních služeb podléhají přísné regulaci. Jak nalézt vhodnou rovnováhu mezi dodržováním pravidel a předpisů a budováním flexibilního pracovního prostředí? Přidejte služby pro zvýšení agility a snížení rizika. Zlepšete kvalitu života svých zaměstnanců. Přehodnoťte veškeré aspekty pracovního prostředí a zkuste je pojmout nově.

Group of people trying on virtual reality headsets

Spotřební zboží: Být preferovaným zaměstnavatelem

Organizace zaměřené na výrobu spotřebního zboží stojí před náročným úkolem v podobě přilákání nejlepších talentů pro budoucnost. Naše odpověď? Pokuste se pochopit motivaci této cílové skupiny – mileniálů a generace Z. A vybudujte okolo nich digitálněji zaměřené, společensky angažované pracoviště.

Co-workers in an open plan office looking at their laptops and computers

Technologie: Předstihnout inovační křivku

Pracoviště technologické firmy je utvářeno lidmi digitálního věku. Generace Z a mileniálové očekávají, že způsob jejich práce budou určovat technologie. Pro společnost Sodexo jsou digitální řešení a inovace přirozenou součástí jejích služeb. Vždy jde o zvyšování kvality života.

Male barista standing behind counter

Odborné služby: Přilákání a inspirování odborníků

Špičkoví odborníci jsou velice žádaní. Pomáháme zaměstnancům udržet tyto odborníky motivované a plné inspirace. Zvyšovat kvalitu jejich života. Vytvářet pro ně pracovní prostředí navržené na základě jejich emočních potřeb. Začlenit technologie, které jim umožní bezproblémové dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Scientists in full body protective suits looking in to microscopes

Farmaceutické firmy a biologické vědní obory: Špičkový vzorec

Farmaceutické firmy jsou pod tlakem. Náklady na vývoj stoupají a administrativní úkoly obírají výzkumníky o čas v laboratoři. Je čas na nový vzorec. Agilní a inovativní laboratoř budoucnosti. V níž by se výzkumníci mohli soustředit na životně důležitý výzkum a v níž by byla aktivně podporována vědecká spolupráce.

Co-workers looking at sheets of paper together and smiling

Komunikace a média: Překonávání očekávání zaměstnanců

Lidé požadují po svých zaměstnavatelích více než jen mzdu. Chtějí pracovat pro firmy, které jsou stabilní a mají silně vyvinutý smysl pro společenskou odpovědnost. Naše řešení nabízejí kreativní a inovativní pracoviště, která budou zaměstnance povzbuzovat k zapojení do iniciativ měnících svět.