Pozitivní dopad

Jídlo a zodpovědnost

Výběr potravin je důležitý. Je důležitý pro naše zdraví, důležitý pro životní prostředí a důležitý pro ženy a muže, kteří tvrdě pracují na tom, aby se tyto potraviny dostaly na naše talíře. Naši kuchaři a zásobovací experti věnují mimořádnou péči tomu, aby námi podávané jídlo bylo výživné, zdravotně nezávadné a vysoce kvalitní. Upřednostňujeme suroviny v nezpracovaném stavu, čerstvé, místní a získané odpovědným způsobem.

Odkud naše jídlo pochází

Hlavními faktory ovlivňujícími volbu našich dodavatelů jsou transparentnost a lokálnost.

Co je na jídelním lístku

Jídlo, které jíme, se mění – strávníci vyhledávají atraktivnější a zdravější varianty. Naši výživoví experti a kuchaři společně připravují nabídku zdravých a vyvážených jídel s ohledem na udržitelnost.

Jídlo by se mělo jíst, ne vyhazovat

Jídlo by se nikdy nemělo vyhazovat. Téměř všichni naši manažeři provozoven, šéfkuchaři i kuchyňský personál se již zaměřují na omezení plýtvání. To však nestačí.

Podporujeme udržitelnost

Vždy se snažíme najít příležitosti k tomu, abychom se svými klienty navázali užší spolupráci a navrhli pro ně udržitelná řešení pro příští generace jejich firem. Zavázali jsme se snižovat celosvětové emise uhlíku, jak naše vlastní, tak emise provozoven a pracovišť našich klientů, které souvisejí s poskytováním našich služeb.

Poskytujeme služby podporující udržitelnost

Naše služby mohou podporovat klienty v jejich snaze o snižování vlastního environmentálního dopadu.

Snižujeme emise uhlíku

Stabilní klimatické podmínky jsou nezbytnou součástí kvalitního života. Společnost Sodexo má vynikající předpoklady k tomu, aby k řešení tohoto globálního problému přispívala prostřednictvím svých klíčových služeb.

Spojenými silami za další pokrok

Řešení podporující udržitelnost nelze zavést izolovaně, a proto budujeme pevná partnerství, která zvyšují účinnost našeho úsilí a podporují rozsáhlejší změny.

V praxi

Zaměstnáváme lokální zaměstnance a poskytujeme lokální služby. Od australské pouště až po školu u vás na předměstí, naši zaměstnanci jsou zároveň vašimi sousedy. Je pro nás přirozené spolupracovat na řešení lokálních problémů, vytváření rovných příležitostí a přispívání k ekonomickému rozvoji.

Podporujeme inkluzivní kulturu

Jedinečné dosavadní zkušenosti, znalosti a schopnosti každého jednotlivce jsou základem naší energické pracovní síly a věrným odrazem zákazníků, které obsluhujeme.

Podporujeme inkluzivní růst

Naše široká škála školicích programů a profesních iniciativ aktivně podporuje ekonomický rozvoj a zapojení komunit.

Stop Hunger

Kvalita života začíná uspokojením základních lidských potřeb, a proto jsme se rozhodli celosvětově bojovat proti hladu prostřednictvím specializované neziskové iniciativy Stop Hunger.