Poukázka Asistence Pass

Poukázka Asistence Pass slouží k nepeněžní výplatě dávek v hmotné nouzi ve smyslu § 43 (4) zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Poukázku Asistence Pass nelze použít k úhradě alkoholu a tabákových výrobků a nelze ji směnit za hotovost. Poukázka Asistence Pass tedy významným způsobem přispívá ke správnému využití sociálních dávek.

Jaké druhy zboží lze za poukázky nakupovat?
Jsou to zejména potraviny (kromě alkoholu a tabákových výrobků), oděvy, obuv, hygienické potřeby a školní pomůcky.

Jsou poukázky zabezpečeny proti falšování?
Ano, poukázky mají 2 spolehlivé bezpečnostní prvky, a to holografický proužek a vodoznak obsahující barvu čitelnou pod UV lampou.

Jaká je síť prodejen, které budou poukázky přijímat?
Poukázku Asistence Pass přijímají na více než 1000 míst v celé České republice. Obchody v okolí můžete najít na www.mujpass.cz