Nápravná zařízení

Vlády po celém světě hledají efektivní způsoby jak předejít recidivě a podpořit vězně v jejich rehabilitaci. S tímto záměrem Sodexo navrhuje, řídí a poskytuje služby ve vězeních a nápravných zařízeních.

Úsporný provoz

Ostraha

Vězeňská ostraha je mimořádně důležitá pro společnost, samotné vězně i vězeňský personál. Sodexo má odborníky, kteří navrhují bezpečnostní systémy pro vězeňská zařízení se zvýšenou ostrahou a trénují zaměstnance, kteří přicházejí s vězni do styku.

Pokročilé technologie

Náš biometrický bezpečnostní a informační systém umožňuje zvýšit bezpečnost i samostatnost vězňů, kteří si přes něj sami vybírají jídlo, domlouvají návštěvy se svými příbuznými, plánují si vzdělávací aktivity a nakupují drobné zboží. Spolehlivost systému je zaručena bezproblémovým fungováním již od roku 2005.

Údržba

Přidělený manažer provozu dohlíží na správný chod veškerého zařízení, které provozujeme. Dodržování kvalitativních standardů Sodexo dohodnutých společně se zřizovatelem věznice garantuje náš supervizor.

Úspora energií

Spotřeba energie je jednou z největších výzev dneška. Sodexo se řídí nejpřísnějšími standardy v oblasti ochrany životního prostředí. Naši odborníci na životní prostředí spolupracují s architekty na vývoji projektů regulujících spotřebu energie.

Sodexo - Služby u klienta

Sodexo, s. r. o.
Sodexo - zařízení pro školní stravování, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4
tel.: +420 222 533 333
e-mail: sodexo.fms.cz@sodexo.com