Fortune: Sodexo je nejvíce obdivovanou firmou světa

dubna 29, 2013

Společnost Sodexo, světový lídr v oblasti zlepšování kvality života, se umístila na prvním místě v průzkumu magazínu Fortune, týkajícím se zjišťování firemní reputace. Téměř 700 společností z 30 zemí světa hodnotilo přes 4000 pracovníků z řad ředitelů a vedoucích pracovníků. Firmy byly hodnoceny na základě devíti kritérií počínaje inovacemi a konče konkurenceschopností v globálním měřítku.

Fortune: Sodexo je nejvíce obdivovanou firmou světa

Mezi předními světovými společnostmi se Sodexo umístilo celkově nejlépe v oblasti dodavatelských služeb „Diversified Outsourcing Services“. Zároveň bylo nejlépe hodnocené v kritériu inovace, sociální odpovědnosti, dlouhodobých investic, konkurenceschopnosti a finančního zdraví společnosti.

Tento skvělý výsledek odráží obecné principy skupiny Sodexo, které si stanovují za cíl stát se hybnou silou rozvoje v oblastech, kde společnost působí. Proto Sodexo klade důraz na propracovaný sociální model pro své zaměstnance, kterých Sodexo celosvětově zaměstnává kolem 420 000, a kteří se každodenně snaží zlepšit kvalitu života svých klientů.

Úspěch v hodnocení časopisu Fortune není jediný. V nedávné době získala společnost Sodexo tři ocenění na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Vybojovala nejvyšší skóre v hospodářských a sociálních ukazatelích, a dostalo se jí vysokého ocenění i v kategorii ochrany životního prostředí.

I v rámci České republiky se Sodexo snaží dodržovat filozofii a cíle celé skupiny. Kromě rovnocenného postavení mužů a žen ve společnosti se Sodexo dlouhodobě zaměřuje na podporu seniorů. Prostřednictvím různých kampaní a programů se jim snaží udělat podzim života příjemnější, například v současné době probíhá program Plníme přání seniorům, který se zaměřuje na aktivní stáří. V rámci tohoto programu může přispět kdokoliv a pomoci tak dobré věci.

Kontakt pro média:
Jana Klusáčková,
+420 777 025 772
Jana.klusackova@intensity.cz

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra