Sbírka „Plníme přání seniorům“ pokračuje. Senioři sní o keramické dílně i záhonku.

května 27, 2015

Třetí ročník veřejné sbírky projektu „Plníme přání seniorům“ zaznamenal celkem 359 přihlášek, z nichž bylo nezávislou porotou vybráno 31 finalistů. Na splnění čeká ještě 23 přání. Jedním z nich je i vyvýšený záhonek pro Dům naděje v Brně-Řečkovice, na kterém by mohly pracovat i senioři s omezenou pohyblivostí. V Domově pro seniory Centrin zase touží po keramické dílničce. Dárci mohou přispívat až do 30. června a stejně jako v předešlých letech, i letos společnost Sodexo zdvojnásobí každou darovanou korunu.

Sbírka „Plníme přání seniorům“ pokračuje. Senioři sní o keramické dílně i záhonku.

Senioři denního stacionáře z Domu Naděje v Brně-Řečkovicích přišli s nápadem využít slunečnou zahradu a postavit na ní vyvýšený záhonek, na kterém by mohly pracovat i osoby s omezenou schopností pohybu. „Práce v předklonu s ohnutými zády už je pro nás náročná, takže vyvýšený záhon by nám zase navrátil radost z práce na zahrádce,“ říká pan František Růžička (90 let). Radost z pěstitelských úspěchů budou společně sdílet klienti denního stacionáře s klienty domova pro seniory.

Klienti Domova Centrin ve Zruči nad Sázavou si přejí trávit čas v keramické dílničce. Domov poskytuje péči klientům s různými typy stařeckých i jiných demencí, ale i pacientům po cévních mozkových příhodách. Důraz pracovníků je tedy kladen na procvičování jemné a hrubé motoriky, a tím i zapojování obou hemisfér mozku, což přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu klientů. „Zakoupení keramické pece představuje spojení příjemného s užitečným. Pro klienty je kromě zdokonalování úchopových a motorických funkcí významná i arteterapie, která si klade za cíl podpořit estetické vnímání zpracovávaného a vytvářeného výrobku,“ říká Mgr. Lucie Burkoňová, vedoucí sociálně aktivizačního úseku DS Centrin Zruč nad Sázavou.

Z 31 finálových přání, byla již splněna čtvrtina. Senioři z Domova Korýtko v Ostravě budou mít nově vymalovaný obraz ve své kulturní místnosti, paní Danuše z Chabařovic může dopřát svým zvířecím mazlíčkům oplocený výběh, Sportovní spolek seniorů Radlice se těší z pomocné ruky při placení ročního pronájmu tenisových kurtů, V Domově důchodců Ústí nad Orlicí si zahrají hru Člověče nezlob se v životní velikosti, pan Petr z Kadaně se setká se svým fotbalovým vzorem Zdeňkem Nehodou, pan Míťa z Prahy si opět zakusí let ve své oblíbené stíhačce MIG-15 a v hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí se společně vydají na Hostýnský vrch a paní Anna z Velkého Března se proletí helikoptérou nad Prahou. Dalších 23 přání čeká na splnění.

Program Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se snaží ve spolupráci s Diakonií ČCE, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektem SenSen Kontra Bariéry podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Během dvou let trvání projektu bylo splněno téměř 80 přání v hodnotě téměř 1,9 mil. Kč.

 

“Plníme přání seniorům” v číslech 

  • 3. ročník veřejné sbírky

  • letos bylo zasláno 359 přání

  • do finále bylo vybráno 31 přání

  • doposud se na účtu sešlo 341 732 Kč

  • na 8 přání již bylo letos vybráno dostatek finančních prostředků a mohou být splněna
    sbírka končí 30. 6. 2015

 

Sodexo v České republice
Od roku 1992, tedy od doby, kdy Sodexo vstoupilo na český trh, poskytuje všech 1560 zaměstnanců skupiny v ČR služby, které zlepšují kvalitu každodenního života. Sodexo nabízí služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria. Dále pak i služby v oblasti komplexních řešení služeb na míru u klienta (firemní restaurace a širokou škálu služeb facility managementu – správy budov, údržby mechanických zařízení a elektro, revizí, projekt managementu, úklidu a administrativních služeb).

Sodexo, světová jednička v řešeních pro kvalitu každodenního života
V Sodexo věříme, že kvalita každodenního života přispívá k rozvoji jednotlivců a zvyšuje výkonnost firem a organizací. S ohledem na tuto naši filozofii jsme se od doby našeho založení Pierrem Bellonem v roce 1966 postupně stali strategickým partnerem společností a institucí, které kladou důraz na výkonnost a tělesnou a duševní pohodu zaměstnanců. Všech 420.000 zaměstnanců skupiny Sodexo v 80 zemích sdílí společný zájem na poskytování kvalitních služeb a vytváří, řídí a dodává jedinečnou nabídku řešení motivace a služeb na míru.

 

Kontakt pro média:
Lucie Miřácká
+420 602 782 921
lucie.miracka@sodexo.com

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra