Sodexo zavede elektronické stravenky

dubna 22, 2015

Společnost Sodexo Benefity provozuje své elektronické řešení pro stravenky v řadě zemí celého světa. V tuto chvíli připravujeme elektronické řešení stravenek i v České republice. Elektronickou stravenku v podobě karty (Sodexo Gastro Pass CARD) spustíme do konce roku 2015.

Sodexo zavede elektronické stravenky

Již více než 20 let přinášíme na český trh inovativní řešení pro oblast zaměstnaneckých benefitů.  Standardně nabízíme různá elektronická řešení včetně karet v oblasti volnočasových benefitů. V tomto trendu elektronizace chceme jako klíčový expert a moderní firma i nadále pokračovat.

Digitalizace v oblasti stravování je trendem, který pro zákazníky, partnery i uživatele přináší řadu výhod, například snížení administrativy, logistických nákladů při manipulaci s papírovými stravenkami nebo možnost zaplatit v restauraci přesnou částku. Výhodou pro partnery je pak například i zjednodušení procesu proplácení.

Pro příjem  elektronických stravenek v jednotlivých partnerských provozovnách je zásadní vybavenost partnerské sítě terminály nebo jinými akceptačními zařízeními, které budou platby přijímat. V České republice máme v současné době více než 30.000 partnerů, kteří přijímají naše stravenky Gastro Pass.  V pozici lídra na trhu klademe důraz na kvalitu našeho elektronického řešení, které si zakládá na co nejširší partnerské síti, uspokojující všechny zákazníky a jejich zaměstnance. Proto jsme se rozhodli začít s elektronickými stravenkami nejprve v regionech, kde je akceptační terminálová síť nejhustší. V rozvoji sítě pak budeme postupně pokračovat na celém území České republiky.

Sodexo Gastro Pass CARD rozšíří naše portfolio služeb a produktů a doplní tak papírovou verzi stravenky.

Detailnější informace o našem řešení vám přineseme v nejbližší době.

 

Tým Sodexo Benefity

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra