Společnost Sodexo Benefity získala ocenění Společnost přátelská rodině

listopadu 26, 2015

Síť mateřských center letos již po jedenácté udělovala ocenění Společnost přátelská rodině, které je určeno zaměstnavatelům podporujícím slaďování rodinného a pracovního života.

Společnost Sodexo Benefity získala ocenění Společnost přátelská rodině

Sodexo Benefity se stalo jednou ze čtyř společností, které v letošním roce ocenění  Společnost přátelská rodině získaly. Certifikáty byly slavnostně předány na konferenci Sítě mateřských center z rukou ministryně práce a sociálních věcí, Michaely Marksové-Tominové, a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího Dienstbiera.

Ocenění je velmi prestižní, neboť mu předchází detailní audit všech aktivit, včetně osobní návštěvy ve firmě. Organizace musí prokázat, že mají dobře nastavené zaměstnavatelské a prorodinné aktivity, zabývají se společenskou odpovědností a pečují o zdravé prostředí své firmy. O udělení certifikátů pak rozhoduje pětičlenná odborná porota a všichni ocenění od ní získávají zpětnou vazbu k firemní kultuře ve formě závěrečné zprávy, která vedle hodnocení obsahuje také doporučení pro jednotlivé oblasti, a zároveň se zavazují tyto aktivity rozvíjet i do budoucna. V rámci hodnocení Sodexo Benefity porota vyzdvihla neformální, ale silnou prorodinnou firemní kulturu, počty žen na manažerských pozicích a vysokou úroveň péče o zaměstnance.

spr

Back to the list

Sodexo Benefity

Sodexo Pass Česká republika a. s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5–Smíchov

Zákaznická linka:
233 113 435

Provozní doba zákaznické linky:
Po–Pá: 8–17 hodin

E-mail: info.cz@sodexo.com

Naše zákaznická centra