STOP HUNGER

Stop-hunger

Program STOP HUNGER vznikl na jaře 1996 ve Spojených státech a byl výrazem touhy zaměstnanců Sodexo mobilizovat veřejné mínění. V zemích třetího světa se Sodexo soustředí na boj proti hladu a podvýživě. V západní Evropě a USA se pak orientuje na podporu zdravé a vyvážené stravy. Program Stop Hunger má 4 hlavní pilíře:

  1. Dobrovolnictví: Motivování vlastních zaměstnanců společnosti pro dobrovolné činnosti pomoci, realizované v regionu, směřované potřebným.

  2. Sdílení know-how: Poskytování rad v oblasti výživy a stravovacích návyků. Například informační a vzdělávací setkávání s nezaměstnanými či bezdomovci se zaměřením na správné využití a efektivní nakládání s potravinami.

  3. Potravinové dárcovství: Poskytování potravinové pomoci neziskovým organizacím, či přímo potřebným.

  4. Finanční dárcovství: Sponzorování a podpora programů, které bojují za správné stravovací návyky či proti hladu a podvýživě. Podpora zařízení, která pracují se sociálně slabými, lidmi v tísni a lidmi v krajních životních situacích.

PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Projekt pro lepší budoucnost

Sodexo se zavázalo významně přispět k podpoře celosvětově udržitelného rozvoje. Podívejte se na náš Projekt pro lepší budoucnost.